Khung gắn thiết bị 19 inch 42u đôi

Liên hệ

  • H2000 x D750x W600mm
  • Ốc cài: 32 bộ
  • Mã sản phẩm: TCN-42OP