HẠ TẦNG QUANG 100%

Chủ động backup tuyến cho khách hàng nhằm đảm bảo cho khách hàng dịch vụ liên tục và thông suốt.

BACK UP CHỦ ĐỘNG

Chủ động backup tuyến cho khách hàng nhằm đảm bảo cho khách hàng
dịch vụ liên tục và thông suốt.

TRUNG TÂM VẬN HÀNH (NOC)

Hệ thống quản trị hạ tầng và vận hành mạng đảm bảo giám sát 24/7, cung cấp cảnh báo theo thời gian thực.

CHO THUÊ MÁY CHỦ

Dịch vụ cung cấp máy chủ riêng, thiết bị mạng, bảo mật, lưu trữ… Với cấu hình đa dạng, không gian chỗ đặt tương ứng tại các Trung tâm dữ liệu của Viettel IDC, phù hợp với nhu cầu của khách hàng, đảm bảo tính an toàn bảo mật cao.

CUNG CẤP THIẾT BỊ, HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – THIẾT BỊ VIỄN THÔNG

Máy chủ, máy tính để bàn, máy tính xách tay. Thiết bị chuyển mạch, thiết bị định tuyến, thiết bị bảo mật các thương hiệu IBM, DELL, HP, CISCO, FORTINET, JUNIPER,…

HỆ THỐNG LAN NỘI BỘ

Mạng LAN là viết tắt của từ tiếng Anh Local Area Network được tạm dịch là mạng máy tính nội bộ, giao tiếp này cho phép các thiết bị kết nối với nhau để cùng làm việc và chia sẻ dữ liệu.