Bút soi thông quang (khoảng cách 5 km)

450.000

  • Mã sản phẩm: 5KM, 1MW
  • Đơn vị: Cái
  • Xuất xứ: Aua/China