Cáp điện thoại ngầm có dầu 2x2x0.5

5.100

  • Đơn vị: mét
  • Xuất sứ: POSTEF/VN
Cáp điện thoại ngầm có dầu 2x2x0.5

5.100