Cáp điện thoại ngầm có dầu 50x2x0.5

93.000

  • Đơn vị; mét
  • Xuất sứ: POSTEF/VN
Cáp điện thoại ngầm có dầu 50x2x0.5

93.000