Dây điện thoại 1 đôi ngoài trời Dropwire đen 2x(7×0.18)Cu+(7×0.33)St

1.700

  • Đơn vị: mét
  • Xuất sứ: POSTEF/VN