Cáp điện thoại ngầm có dầu 4x2x0.5

11.800

  • Đơn vị: mét
  • Xuất sứ: POSTEF/VN
Cáp điện thoại ngầm có dầu 4x2x0.5

11.800