Cáp quang treo 02FO – FTTH2 (Bọc chặt) – Sametel/VN

1.700

  • Mã SP: FTTH2
  • Đơn vị: Mét
  • Xuất sứ: POSTEF/VN
Cáp quang treo 02FO – FTTH2 (Bọc chặt) – Sametel/VN

1.700