Cáp quang treo 02FO – FTTH2/VN (Ống lỏng) – Sametel/VN

2.000

  • Mã SP: FTTH2
  • Đơn vị: Mét
  • Xuất sứ: Sametel/VN
Cáp quang treo 02FO – FTTH2/VN (Ống lỏng) – Sametel/VN

2.000