Dây điện thoại 2 đôi ngoài trời Dropwire đen 2x(2×0.5)Cu+(7×0.33)St

3.500

  • Đơn vị: mét
  • Xuất sứ: POSTEF/VN