KHAY CỐ ĐỊNH GẮN RACK 19 inch ODF 12FO( đầy đủ phụ kiện, không bao gồm dây nối quang)

275.000

  • Vỏ thép sơn tĩnh điện
  • Sản xuất: Việt Nam
  • Phụ kiện:China
KHAY CỐ ĐỊNH GẮN RACK 19 inch ODF 12FO( đầy đủ phụ kiện, không bao gồm dây nối quang)

275.000