ODF 36FO ngoài trời (đầy đủ phụ kiện, không bao gồm dây nối quang)

613.000

  • Vỏ thép sơn tĩnh điện
  • Sản xuất: Việt Nam
  • Phụ kiện:China
ODF 36FO ngoài trời (đầy đủ phụ kiện, không bao gồm dây nối quang)

613.000