ODF 36FO trong nhà,treo tường(đầy đủ phụ kiện, không bao gồm dây nối quang)

429.000

  • Vỏ thép sơn tĩnh điện
  • Sản xuất: Việt Nam
  • Phụ kiện:China
ODF 36FO trong nhà,treo tường(đầy đủ phụ kiện, không bao gồm dây nối quang)

429.000