OTDR ALK-3000 Series (ALK-3000B)

Liên hệ

  • Mã sản phẩm: ALK-3000B
  • Đơn vị: Cái
  • 1310/1550, 30/28dB