OTDR ALK-7000 Series (ALK-7000-30A)

Liên hệ

  • Mã sản phẩm: ALK-7000- 30 A
  • Đơn vị: Cái
  • 1310/1490/1550+VFL 32/30/30dB