OTDR ALK-3000 Series ALK-3000C

Liên hệ

  • Mã sản phẩm: ALK-3000C
  • Đơn vị: Cái
  • 1310/1550, 32/30dB