Đầu nối suy hao quang LC/UPC 15dB

96.000

Đầu nối suy hao quang LC/UPC 15dB

96.000