CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

  1. Thi công hệ thống triển khai TENCEN-VNPT Tân Thuận.

2. Thi công lắp đặt camera – Đối tác TERUMO và thi công hệ thống mạng – Đối tác UBL tại khu vực Đồng Nai.

3. Thi công hệ thống camera tại nhà máy UNIPAX, Đồng Nai.

4. Thi công hệ thống LAN – ACB.

5. Thi công hệ thống LAN ALIBABA-VNPT Tân Thuận.

6. Thi công hệ thống mạng nội bộ TBS.

7. Thi công kiểm tra, sửa chữa camera khu chế xuất Tân Thuận.

8. Khảo sát dự án cống chống ngập – Khu vực Hồ Chí Minh.

9. Khảo sát dự án mạng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3, Bình Thuận.