TTC công bố giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Viễn thông TTC công bố giấy phép kinh doanh

Ngày 11/6/2024, Cục Viễn thông, Bộ TT&TT đã ký giấy phép số 169/GP-CVT cung cấp dịch vụ viễn thông cho Công ty TNHH Đầu Tư Thương mại Dịch vụ Viễn Thông TTC.

Công ty TNHH Đầu Tư Thương mại Dịch vụ Viễn Thông TTC – Viễn Thông TTC

Mã số thuế / Mã doanh nghiệp: 0312713870

Trụ sở chính: Lầu 8, Tòa nhà CMARD2 Số 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (028) 7300 2779 – Fax: (028) 7300 8339

Email: ttc@ttcorp.com.vn – Website: www.ttcorp.com.vn

Căn cứ theo khoản 6 điều 23 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 81/2016/NĐ-CP;

Công ty TNHH Đầu Tư Thương mại Dịch vụ Viễn Thông TTC – Viễn Thông TTC được cấp các giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và xin công bố các giấy phép với những nội dung sau:

I – Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông số 169/GP-CVT do Cục trưởng Cục viễn thông Nguyễn Thành Phúc đã ký ngày 11 tháng 6 năm 2024.

1.Số giấy phép: 169/GP-CVT, ngày cấp: 11-6-2024, ngày hiệu lực: 11-06-2024, ngày hết hạn giấy phép: hết ngày 11-6-2034

2.Loại hình dịch vụ: Doanh nghiệp được phép cung cấp dịch vụ viễn thông cố định mặt đất sau:

a) Dịch vụ viễn thông cơ bản: Dịch vụ truyền số liệu; Dịch vụ kênh thuê riêng; Dịch vụ kết nối Internet;

b) Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng: Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng có tốc độ tải thông tin xuống từ 256 kb/s trở lên.

3.Phạm vi cung cấp dịch vụ: Doanh nghiệp được phép cung cấp dịch vụ viễn thông nêu tại khoản 1 Điều này trong phạm vi toàn quốc.

4.Phương thức cung cấp dịch vụ: Trực tiếp và bán lại.

5.Hình thức thanh toán: Doanh nghiệp được phép cung cấp dịch vụ viễn thông nêu tại khoản 1 Điều này theo hình thức thanh toán giá cước trả trước, trả sau.

6.Thuê kênh và kết nối: Doanh nghiệp được kết nối hệ thống thiết bị và dịch vụ viễn thông quy định tại Giấy phép này với các mạng viễn thông công cộng và dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp viễn thông khác, được thuê kênh của các doanh nghiệp viễn thông và có nghĩa vụ cho các tổ chức, doanh nghiệp viễn thông khác kết nối vào hệ thống thiết bị và dịch vụ viễn thông được cung cấp theo Giấy phép này theo các quy định về quản lý kết nối và thuê kênh.

7.Tài nguyên viễn thông: Doanh nghiệp được cấp và sử dụng tài nguyên Internet theo quy định về quản lý tài nguyên Internet.

8.Giá cước: Thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý giá cước viễn thông.

9.Chất lượng dịch vụ: Thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng viễn thông.

II – Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng số 168/GP-CVT do Cục trưởng Cục viễn thông Nguyễn Thành Phúc đã ký ngày 11 tháng 6 năm 2024.

1.Số giấy phép: 168/GP-CVT, ngày cấp: 11-6-2024, ngày hiệu lực: 11-06-2024, ngày hết hạn giấy phép: hết ngày 11-6-2039.

2.Loại mạng viễn thông công cộng: Doanh nghiệp được phép thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, không sử dụng số thuê bao viễn thông.

3.Phạm vi thiết lập mạng: Doanh nghiệp được phép thiết lập mạng viễn thông công cộng trong phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh.

4.Kết nối: Doanh nghiệp được kết nối mạng viễn thông công cộng được thiết lập theo Giấy phép này với các mạng viễn thông khác, có nghĩa vụ cho các tổ chức, doanh nghiệp viễn thông khác kết nối vào mạng viễn thông công cộng được thiết lập theo Giấy phép này theo các quy định về quản lý kết nối.

Liên kết website tham khảo:

Báo Tiên Phong

Bộ Thông Tin và Truyền Thông