OTDR ALK-3000 Series ALK-3000D

Liên hệ

  • Mã sản phẩm: ALK-3000D
  • Đơn vị: Cái
  • 1310/1550, 35/33dB