Thiết bị đo và dò tìm cáp mạng, điện thoại cáp Camera NF-308

1.900.000

  • Đơn vị: Cái
  • Xuất sứ: Taiwan
Thiết bị đo và dò tìm cáp mạng, điện thoại cáp Camera NF-308

1.900.000