Dây điện thoại 1 đôi ngoài trời Dropwire đen 1x(2×0.5)Cu+(7×0.33)St

1.700

  • Đơn vị: mét
  • Xuất sứ: POSTEF/VN
Dây điện thoại 1 đôi ngoài trời Dropwire đen 1x(2×0.5)Cu+(7×0.33)St

1.700