OTDR ALK-7000 Series (ALK-7000-10A)

Liên hệ

  • Mã sản phẩm: ALK-7000- 10 A
  • Đơn vị: Cái
  • 850/1300+VFL 21/19dB