Showing 21–40 of 49 results

Hộp cáp các loại, Phiến KH23

Rệp nối cáp UY (3M)

564

Hộp cáp các loại, Phiến KH23

Rệp nối dây UY2 (China)

684

Hộp cáp các loại, Phiến KH23

Thiết bị dò tìm cáp điện thoại NF-312

1.050.000

Hộp cáp các loại, Phiến KH23

Thiết bị dò tìm cáp điện thoại NF806R

1.050.000

Hộp cáp các loại, Phiến KH23

Thiết bị dò tìm cáp điện thoại WSS-AAD15

1.050.000

Hộp cáp các loại, Phiến KH23

Thiết bị đo và Test cáp mạng SC-8108

1.660.000

Hộp cáp các loại, Phiến KH23

Tool bắn phiến Krone (China)

118.800

Hộp cáp các loại, Phiến KH23

Tool bắn phiến Krone (Taiwan)

198.000

Hộp cáp các loại, Phiến KH23

Tool đấu dây đa năng (3M)

726.000

Hộp cáp các loại, Phiến KH23

TỦ CÁP 100×2 (đế Inox + Phiến KH23)

1.785.000

Hộp cáp các loại, Phiến KH23

TỦ CÁP 1200×2 (đế Inox + Phiến KH23)

12.457.000

Hộp cáp các loại, Phiến KH23

TỦ CÁP 1600×2 (đế Inox + Phiến KH23)

16.170.000

Hộp cáp các loại, Phiến KH23

TỦ CÁP 200×2 (đế Inox + Phiến KH23)

2.175.000

Hộp cáp các loại, Phiến KH23

TỦ CÁP 2400×2 (đế Inox + Phiến KH23)

19.783.000

Hộp cáp các loại, Phiến KH23

TỦ CÁP 300×2 (đế Inox + Phiến KH23)

2.925.000

Hộp cáp các loại, Phiến KH23

TỦ CÁP 400×2 (đế Inox + Phiến KH23)

3.712.000

Hộp cáp các loại, Phiến KH23

TỦ CÁP 600×2 (đế Inox + Phiến KH23)

6.225.000

Hộp cáp các loại, Phiến KH23

Vỏ hộp cáp 100×2

170.000